علی بحرینی
  • بازگشت جناب خان به «خندوانه»

    صاحب امتیاز عروسک جناب خان با اشاره به سخنان رامبد جوان درباره مذاکره برای بازگشت جناب خان، بیان کرد که ا ...

    صاحب امتیاز عروسک جناب خان با اشاره به سخنان رامبد جوان درباره مذاکره برای بازگشت جناب خان، بیان کرد که او هم این آمادگی را دارد و امیدوار است به تفاهم برسند. گزارش هنر: چند شب پیش رامبد جوان در یک بر ...

    ادامه مطلب