انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی با اضافات در نمایشگاه کتاب

چاپ سوم کتاب انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی درباره موج چهارم بیداری اسلامی به قلم دکتر موسی نجفی با حدود ۳۰۰ صفحه اضافات در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران ارائه می شود.
گزارش هنر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه مطالعات تاریخ معاصر؛ دراین کتاب آینده پژوهی انقلاب اسلامی و بافت مربوط به نهضت اسلامی نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در فصل جداگانه ای به بیداری اسلامی در گسترده تاریخ ایران و بررسی موج چهارم بیداری اسلامی می پردازد. اندیشه سیاسی در نهضت های اسلامی تاریخ معاصر ایران همچون قیام تحریم تنباکو و نگاهی به مشروطیت تمدن اسلامی و تلاقی آن با سه دوره تاریخی غرب از دیگر بخش های این کتاب است. نظریه پردازی انقلاب اسلامی و موضوع تمدن اسلامی و راهکارهای و چالشهای پیش روی آن نیز موضوعات دیگری است که به تفصیل به آن پرداخته شده است.
این کتاب در۶۴۲ صفحه با حدود ۳۰۰ صفحه اضافات نسبت به چاپ قبل و در نمایشگاه کتاب امسال در دسترس علاقه مندان است.
گفتنی است موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در راهروی ششم شبستان و در غرفه شماره ۱۵ با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف پذیرای حضور علاقه مندان است.

 

نوشته های مرتبط